Potrzeby Klientów są różne, dlatego sposób korzystania z oferowanych przez nas rozwiązań mogą być różne.
Jak korzystają z Solegito obecni Klienci?

Przykład Klienta: Adwokat, który samodzielnie prowadzi kancelarię adwokacką oraz pracuje jako prawnik w prywatnej firmie.

 • pracy z dokumentami na wielu urządzeniach w różnych lokalizacjach
  Pracując na dwóch laptopach, komputerze stacjonarnym oraz telefonie, ma zawsze dostęp do aktualnej wersji pliku dzięki usłudze chmury prywatnej.

 • wyszukiwaniu informacji wśród fotokopii akt sprawy Korzystając z wyszukiwarki
  Solegito jest w stanie odszukać np. zeznania świadka wśród często kilkuset fotokopii. Ma możliwość przeszukania plików zarówno tekstowych, jak i skanów czy fotokopii zgromadzonych w archiwum.

 • pracy z treścią skanowanych umów
  Dzięki mechanizmowi OCR włączonemu w Solegito, jest w stanie odszukać oraz skopiować i następnie edytować treść zeskanowanej wcześniej umowy.

 • korzystaniu z kalendarza
  Logując się do aplikacji Solegito korzysta z kalendarza, który jest widoczny na wszystkich urządzeniach na których pracuje na co dzień dzięki synchronizacji z kontem Google.

Przykład Klienta: Notariusz samodzielnie prowadzący kancelarię.

 • pracy z wersjami roboczymi dokumentów na wielu urządzeniach w różnych lokalizacjach
  Jest w stanie kontynuować tworzenie dokumentów poza kancelarią po godzinach pracy, mając zawsze dostęp do aktualnej wersji.

 • odzyskiwaniu wersji historycznych dokumentów
  Zapisując przypadkowe, niechciane zmiany w tworzonym akcie ma możliwość przywrócenia do 32 wersji dokumentu wstecz.

 • w pracy z treścią skanowanych dokumentów
  Dzięki mechanizmowi OCR włączonemu w Solegito, jest w stanie skopiować i pracować z treścią dokumentów, których fragmenty powinny być zacytowane w treści aktu.